>
×

Biotoper


Aa Aadsel Aapa Aapa mire Aaudloeb Algeopskyl Alpine flora Alpine tundra Alvar Askeskov Baek beach (Beach) Birke-Elle sump Birke-Fyrreskov Birkemose Bjergbaek Bjerge Blomstereng Boegeskov Boreal forest Brakmark Brandbaelte Breen (Glaciar) Brunmuld Brunvandet naeringsfattig soe Bygmark Canyon Dam Dystrof soe Egekrat Ekstremrigkaer Ellesump Elv eng (Eng) Epifytter Eutrof soe Fattigkaer Fen Ferskvandssoe Kreta Fjeldbaek fjeldsoe (Fjeldsoe) Fjell (Mountains) Fjord Forklit med sandriller Fornaes strand Fyrreskov Gadekær (Gadekaer) Graa klit Granskov Groeftekant grusvej gennem loevskov (Grusvej gennem loevskov) Grusvej i fyrreskov Grusvej langs kyst Grusvej ved kyst Gulf of Bothnia Gydebanke Hede Hedebakker hedekaer (Hedekaer) Hedemose Hedesoe Hoejmose Hult trae Hulvej i hedekrat Hvid klit Jernbanespor Jordfaldshul Kalkmine Kalkoverdrev Kalkrig Soe Kanal Kanalhavn Karst Karst Alvar (KarstAlvar) Kilde Kildebaek Klarvandet soe Klint Klintekyst Klippe Klippekyst Klippekyst - Kreta klippesoe (Klippesoe) Klit Klithede Klitlavning KLITPLANTAGE (Klitplantage) Klitslette Klitsoe knaekket grantrae (Knaekket grantrae) kyst (Kyst) Kyst med kalkstensformationer Kystskov Kystskrænt (Kystskraent) Kystvegetation Lake Landevej Lavninger i klithede Levende hegn Lichen-hede Lo Lo i strandeng Lobeliesø (Lobeliesoe) Loeveng Majsmark Maki Mark og eng Markdige Marker Markhegn Markvej Marshland Marsk Montane Zone Morbund i bogeskov Mose Naeringsfattig soe Naeringsrig Soe Naturskov Naturskov under etablering Nordsoen Nyanlagt soe Okkerforurenet vandløb (Okkerforurenet vandloeb) Opskyl Overdrev Palsa mire Park Raised bog Rigkaer River Rockpool Roerskov Ruderat Rullesten Sandbund Sandet skrænt (Sandet skraent) Schoenus kaer Skaergaard Skov Skovbaek Skovbryn Skovbund Skovdam Skovgroeft Skovmose Skovsoe Skovvej Skovvej i loevskov Slette med Ene slope mire (Slope mire) Snedriver Soe Soe bag klitter Soe i grusgrav Soe under vand Soebund Spring Spruce forest Staevningsskov Stamme med laver Sten i vandkant Stenbund Stendige Stenet kyst Stenet strand Stenrev Stenø (Stenoe) Strand Strand med rullesten Strandbred med maelde Strandeng Strandeng - Ferske enge Strandfaelled Strandhede Strandkant Strandoverdrev Strandvold Subalpine zone Sumpkilde Søbred (Soebred) Temperate rainforest Toereng Toerskraent Toervegrav Toervemose Traeruin Traestamme Troldeskov Udgået træ udtoerret soebund (Udtoerret soebund) Uroert skov Vade Vadehav Vaeldmose Vandhul Vandloeb Vandpyt Vejgrøft Vejkant Vintermarker Våge med andefugle (Vaage med andefugle) Vældeng (Vaeldeng) Waterfall

Bilder - fotoer av BiotoperStaevningsskov

Montane Zone
Mark og eng
Maki
Klint
Boegeskov
Klithede
Skovbaek
Klippekyst - KretaBiotoperAa
Aadsel
Aapa
Aapa mire
Aaudloeb
Algeopskyl
Alpine flora
Alpine tundra
Alvar
Askeskov
Baek
beach (Beach)
Birke-Elle sump
Birke-Fyrreskov
Birkemose
Bjergbaek
Bjerge
Blomstereng
Boegeskov
Boreal forest
Brakmark
Brandbaelte
Breen (Glaciar)
Brunmuld
Brunvandet naeringsfattig soe
Bygmark
Canyon
Dam
Dystrof soe
Egekrat
Ekstremrigkaer
Ellesump
Elv
eng (Eng)
Epifytter
Eutrof soe
Fattigkaer
Fen
Ferskvandssoe Kreta
Fjeldbaek
fjeldsoe (Fjeldsoe)
Fjell (Mountains)
Fjord
Forklit med sandriller
Fornaes strand
Fyrreskov
Gadekær (Gadekaer)
Graa klit
Granskov
Groeftekant
grusvej gennem loevskov (Grusvej gennem loevskov)
Grusvej i fyrreskov
Grusvej langs kyst
Grusvej ved kyst
Gulf of Bothnia
Gydebanke
Hede
Hedebakker
hedekaer (Hedekaer)
Hedemose
Hedesoe
Hoejmose
Hult trae
Hulvej i hedekrat
Hvid klit
Jernbanespor
Jordfaldshul
Kalkmine
Kalkoverdrev
Kalkrig Soe
Kanal
Kanalhavn
Karst
Karst Alvar (KarstAlvar)
Kilde
Kildebaek
Klarvandet soe
Klint
Klintekyst
Klippe
Klippekyst
Klippekyst - Kreta
klippesoe (Klippesoe)
Klit
Klithede
Klitlavning
KLITPLANTAGE (Klitplantage)
Klitslette
Klitsoe
knaekket grantrae (Knaekket grantrae)
kyst (Kyst)
Kyst med kalkstensformationer
Kystskov
Kystskrænt (Kystskraent)
Kystvegetation
Lake
Landevej
Lavninger i klithede
Levende hegn
Lichen-hede
Lo
Lo i strandeng
Lobeliesø (Lobeliesoe)
Loeveng
Majsmark
Maki
Mark og eng
Markdige
Marker
Markhegn
Markvej
Marshland
Marsk
Montane Zone
Morbund i bogeskov
Mose
Naeringsfattig soe
Naeringsrig Soe
Naturskov
Naturskov under etablering
Nordsoen
Nyanlagt soe
Okkerforurenet vandløb (Okkerforurenet vandloeb)
Opskyl
Overdrev
Palsa mire
Park
Raised bog
Rigkaer
River
Rockpool
Roerskov
Ruderat
Rullesten
Sandbund
Sandet skrænt (Sandet skraent)
Schoenus kaer
Skaergaard
Skov
Skovbaek
Skovbryn
Skovbund
Skovdam
Skovgroeft
Skovmose
Skovsoe
Skovvej
Skovvej i loevskov
Slette med Ene
slope mire (Slope mire)
Snedriver
Soe
Soe bag klitter
Soe i grusgrav
Soe under vand
Soebund
Spring
Spruce forest
Staevningsskov
Stamme med laver
Sten i vandkant
Stenbund
Stendige
Stenet kyst
Stenet strand
Stenrev
Stenø (Stenoe)
Strand
Strand med rullesten
Strandbred med maelde
Strandeng
Strandeng - Ferske enge
Strandfaelled
Strandhede
Strandkant
Strandoverdrev
Strandvold
Subalpine zone
Sumpkilde
Søbred (Soebred)
Temperate rainforest
Toereng
Toerskraent
Toervegrav
Toervemose
Traeruin
Traestamme
Troldeskov
Udgået træ
udtoerret soebund (Udtoerret soebund)
Uroert skov
Vade
Vadehav
Vaeldmose
Vandhul
Vandloeb
Vandpyt
Vejgrøft
Vejkant
Vintermarker
Våge med andefugle (Vaage med andefugle)
Vældeng (Vaeldeng)
Waterfall
Hits siden 08/2003: 990.318.530

Rød kråkebolle (Echinus esculentus) Vortebiter (Decticus verrucivorus) Pilblad (Sagittaria sagittifolia) Murburkne (Asplenium ruta-muraria) Grønn metallsvermer (Adscita statices) Fjell Coremacera marginata Pyrochroa serraticornis
BioPix - naturfoto/bilder